Seminar: Langvarige tilbakeholdelser av skip i fremmed havn

Seminaret vil ta for seg certepartispørsmål, internasjonale rettsmidler og forsikringsdekning knyttet til langvarige tilbakeholdelser fra fremmede statsmyndigheter.

Foto: Den Norske Sjørettsforening

Langvarige tilbakeholdelser av skip fra fremmede statsmyndigheter kan påføre redere og befraktere store økonomiske tap. Dette er ikke noe nytt problem for skipsfarten, men en økende frekvens gjør det naturlig å sette rettslig søkelys på slike tilbakeholdelser. Flere nylige eksempler på svært langvarige tilbakeholdelser har man bl.a. i Nigeria, Venezuela, Indonesia og Mexico. Ofte er det uklare grunner bak tilbakeholdelsen og dens varighet.

 

Agenda:

◦ Advokat Magne Andersen (Nordisk Skipsrederforening)

◦ Professor Alla Podznakova (Nordisk Institutt for Sjørett)

◦ Professor Trine-Lise Wilhelmsen (Nordisk Institutt for Sjørett)

◦ Professor em. Hans Jacob Bull (Nordisk Institutt for Sjørett)

◦ Diskusjon

◦ Mat og drikke

 

Velkommen!

Emneord: Certepartispørsmål, Internasjonale rettsmidler, Forsikringsrett
Publisert 28. okt. 2017 23:26 - Sist endret 18. feb. 2021 18:56