Postseminar: EØS til sjøs

Professorene Finn Arnesen og Tarjei Bekkedal drøfter utslag retten til fri bevegelighet etter EØS-avtalen har for nasjonal regulering av maritime tjenester.

Program

En diskusjon av EØS-reglenes betydning for reguleringen av

  • Innenlands sjøtransport – kabotasjeforordningen
  • Øvrige maritime tjenester i norske farvann
  • Fart mellom norske og utenlandske havner – forordning 4055/86
  • Jurisdiksjon, flaggstatsprinsipp og lovvalg

Kommentar fra Ingrid Kylstad, Rederiforbundet

Illustrasjon: Roar Hagen, fra NOU 2012:2, Utenfor og innenfor - Norges avtaler med EU

Det blir bevertning etter seminaret

 

Emneord: Sjørett, Postseminar, EØS-rett
Publisert 21. sep. 2017 17:05 - Sist endret 22. nov. 2017 17:21