Presentasjoner fra 27. Sjørettsseminar på Hurtigruten

 

Nedenfor finnes presentasjonene som ble presentert under seminaret:

1. En gjennomgang av faktisk bakgrunn, organisatoriske forhold og rettslige utfordringer, av Peter Appel og Trond Solvang.

2. Managementavtaler, av Stephen Knudtzon

3. Ansvarssubjektet i søsikkerhedslovgivningen, av Vibe Ulfbeck og Anders Møllmann

4. Rederbegrepet og ansvar ved outsourcing av sikkerhetsoppgaver, av Nina Hanevold-Sandvik

5. Reglering och kontroll av arbetsförhållandena I en global miljö, av Johan Schelin

6. Ansvarsgjennombrudd - kollisjon mellom erstatningsrettslige og selskapsrettslige prinsipper, av Margrethe Buskerud Christoffersen

7. Medvirken til kontraktsbrud - almene betragtninger, av Peter Wetterstein

8. Beskyttelse av befraktningsavtaler mot tredjemanns inngripen, av Beate Fiskerstrand

9. Transportansvar for lasterskade, der skyldes bygge- eller reparationsfejl i skibet, av Jesper Windahl

10. Knock for knock-prinsippet - hovedprinsipper og unntak, av Benedicte Haavik Urrang

11. Knock for knock princippet i komparativt perspektiv, av Sylvie Cavaleri

12. Restrukturering av gjeld ved mislighold - bakgrunn, av Aage Figenschou

13. Restrukturering av gjeld ved mislighold: Hvordan kan et flertall av kreditorer sørge for å få med seg minoriteter? av Richard Sjøqvist

14. Restrukturering av gjeld ved mislighold av Christoffer Gramming

15. Regler: Actio Pauliana (Gramming)

 

 

 

Publisert 24. apr. 2017 17:52 - Sist endret 19. des. 2017 13:30