Lagmannsrettens dom i saken om ulovlig snøkrabbefangst ved Svalbard

Advokat Hallvard Østgård (HR)  holder et kort innlegg om Lagmannsrettens dom i saken om ulovlig snøkrabbefangst ved Svalbard.

Snøkrabbe (foto: Fredrik Broms)

Foto: Fredrik Broms

Hålogaland lagmannsrett avgjør anke i straffesak mot et latvisk rederi og en russisk skipper som ble domfelt for ulovlig fangst av snøkrabbe (uten norsk tillatelse) på norsk kontinentalsokkel i vernesonen ved Svalbard. Dommen diskuterer blant annet begrepet ‘sedentær art’ jf art 77 Havrettskonvensjonen, og går inn på Norges adgang til å sette kvoter og begrense utnyttelsen av ressursene i områdene rundt Svalbard. Lagmannsretten går ikke inn nærmere inn på spørsmålet om likebehandlingsprinsippet og om Svalbardtraktaten gjelder i vernesonen fordi det har ikke betydning for straffbarheten i denne saken.

 

Det er satt av tid til diskusjon etter innlegget.

 

Publisert 27. feb. 2018 15:33 - Sist endret 7. mars 2018 13:52