Postseminar: Nordic Offshore and Maritime Arbitration (NOMA) – en lansering av nytt voldgiftsinstitutt

Innledere:

Redegjørelse for NOMAs regelverk: Georg Scheel

Fremtidsperspektiver fra de nordiske land: Peter Appel (Danmark), Stefan Brocker og Jørgen Almelöv (Sverige), Niklas Langenskiöld og Nora Gahmberg (Finland), Geir Gustavsson (Norge).

NB: Seminaret kl. 17:15-19 finner sted i Domus Academica, "Urbygningen", i Auditorium 4, 2. etasje (rett over inngangen) 
 
Det blir bevertning etter seminaret, kl. 19:15 - 20:45 i Domus Media ("Midtbygningen") vestfløy, 2. etasje,Viggo Hagstrøms sal ("Kjerka")

 

 

Emneord: Sjørett, Postseminar, Nordisk, Voldgift
Publisert 28. feb. 2018 11:34 - Sist endret 30. apr. 2018 16:00