Sjørett - onsdagsseminar: Autonome skip – hvilke rettslige problemstillinger reises?

Innledere: Advokatene Trond Eilertsen og Herman Steen, Wikborg Rein 

Finn veien til Aud 13

Aud 13 er tilgjengelig fra den store røde trappen fra inngangen mot Universitetshagen/Kr IVs gate.

Vi åpner også for å ankomme via Avdeling for petroleums- og energirett (gul pil nedenfor)

Aud 13, Domus Media østfløy

Emneord: Autonome skip, Sjørett
Publisert 10. sep. 2019 13:36 - Sist endret 3. jan. 2022 15:46