Postseminar: Multimodale transporter, med utgangspunkt i HR-dom: Kuehne v. Gjensidige (sak nr. 154904)

Innledere: Frithjof Herlofsen, SimonsenVogtWiig og Paula Bäckdén, Advokatfirman Vinge 

HR-dommen

Etter seminaret blir det bevertning.

Påmeldingsfrist utløpt 

Deltakeravgift NOK 500

Multimodale transporter

 
Emneord: Sjørett, Postseminar, Multimodale transporter
Publisert 18. sep. 2019 11:10 - Sist endret 28. feb. 2020 14:30