Sjørett - onsdagsseminar: NSAB og rettskildebruk - en dom fra Högsta domstolen, NJA 2018 s. 301

Innleder: Advokat Oscar Tiberg, Chouette advokatbyrå

Forberedt kommentar: Advokat Tom Rune Nilsen, NHO

Emneord: Onsdagsseminar, Sjørett
Publisert 2. jan. 2020 14:30 - Sist endret 17. jan. 2022 10:36