Prøveforelesning: Hilde K. Ellingsen

Cand. jur Hilde K. Ellingsen ved Nordisk institutt for sjørett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «A critical analysis of the key differences between the treatment of EU law in the national legal systems of Member States, as compared to the treatment of EEA law in the domestic legal systems of EFTA countries»

Tid og sted for disputasen


 

Publisert 20. des. 2017 15:39 - Sist endret 8. apr. 2021 15:04