Prøveforelesning: Stian Øby Johansen

Master i rettsvitenskap Stian Øby Johansen ved Nordisk institutt for Sjørett avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Dual attribution of human rights violations to both an international organization and a member state and their duty to compensate.

Tid og sted for disputasen

Leder av prøveforelesningen

Prodekan Erling Hjelmeng

Publisert 23. mai 2017 11:51 - Sist endret 8. apr. 2021 15:04