Om forskinga

Forskinga ved Nordisk institutt for sjørett er knytt til fem hovedområde 

Forskinga ved Nordisk institutt for sjørett er knytt til fem hovudområder 

  • Rettslege rammer for skipsfarts-, offshore og energisektorane 
  • Kontraktar i skipsfarts-, offshore-, og energisektoren
  • Tryggleik og ansvar innanfor skipsfarts-, energi- og offshoresektoren
  • Energimarknadsrett
  • Energi, offshore, skipsfart og miljø
  • Infrastruktur i transportsektoren

Som nordisk institutt, har NIFS ei formell oppgåve i å fremja forsking innan dei fem hovudområd i dei nordiske landa.

Dei fem hovudområda analyserast i lys av mellom anna

  • utviklinga i nasjonale, nordiske og internasjonale regler og avtaler innanfor desse områda
  • utviklinga i organiseringa av skipsfarts-, petroleum- og energisektoren
  • eksisterande og ny alminnelege formuerett, forvaltningsrett, EU-rett og folkerett
  • miljøomsyn og utviklinga i miljøretten

NIFS er óg vertsinstitutt for forskargruppene Naturressursrett og Folkerett og internasjonal styring

Publisering

Noko av forskinga vert publisert i vår skriftserie MarIus, i bokutgivelsar eller internasjonale publikasjonar. I skriftserien MarIus inngår òg SIMPLY – The Scandinavian Institute’s Maritime and Petroleum Law Yearbook.

Forskingsområder

Forskingsprosjekt

Publisert 2. okt. 2012 13:51 - Sist endret 1. mars 2021 15:30