Internasjonalt samarbeid

Nordisk institutt for sjørett har et utstrakt samarbeid via internasjonale forskningsnettverk, men vårt fokus er særlig samarbeid med institusjoner innen Norden og Baltikum.

Publisert 5. okt. 2012 15:19

Nordisk institutt for sjørett (NIFS) har et bredt forskningssamarbeid gjennom flere internasjonale forskningsnettverk.

Publisert 2. okt. 2014 10:34

Dette er institusjonene vi samarbeider mest med i Norden og Baltikum, men oversikten gir ikke et fullstendig bilde av Instituttets nettverk.