Internasjonale forskningsnettverk

Nordisk institutt for sjørett (NIFS) har et bredt forskningssamarbeid gjennom flere internasjonale forskningsnettverk.

Transport

InterTran er ett tverrvitenskapelig forskningsprosjekt med fokus på EUs transportpolitiske mål om en bærekraftig transportindustri. Prosjektet er støttet av NIFS via en forskerstilling.

Sjøsikkerhet

NIFS har i flere år arbeidet med spørsmål knyttet til sikkerhet  i skipsfart og offshore. Dette Sjøsikkerhetsprosjektet inngår i et samarbeid med andre forskningsinstitusjoner i jus og samfunnsvitenskap både i Norge, Norden, Russland med flere.

European Colloquium in Maritime Law Research

Nordisk institutt for sjørett er, sammen med Sjørettsinstituttet i Southampton, ansvarlig for seminarrekken European Colloquia in Maritime Law Research, der det er samlinger hvert annet år. Det åttende kollokviet ble holdt i Southampton i september 2016. Tidligere er det arrangert kollokvier ved universitetene i Palermo, Swansea, Athen, Nantes, Bologna, Southampton og Oslo.

Sjørett

Sjørettsinstituttene i Oslo,Southampton og Tulane (OST) arrangerer årlige internseminarer. Det sjette seminaret var i Oslo i september 2015, med tema "Organizing shipping". Det neste seminaret blir holdt i Tulane i oktober 2017.

Oslo Law of the Sea Forum - OSLOS

Dette er et uformelt forskernettverk, som er i ferd med å avslutte sitt første bokprosjekt. Samlingen i 2016 fant sted i Oslo i juni.

European Energy Law Seminar

På energirettssiden deltar instituttet på det årlige European Energy Law Seminar, sist i Leiden i oktober 2016, med foredrag, som medarrangør og som medredaktør på "proceedings".

Russisk-norsk samarbeid innen energirett

Innenfor energirett har vår russiske PhD-stipendiat Irina Fodchenko etablert et samarbeid med Det statlige universitetet i Moskva (MSU).  Formålet her er å styrke norsk russisk samarbeid innenfor forskning generelt og innenfor energirettslig forskning spesielt. Samarbeidet skal gjennomføres ved å holde et seminar i Moskva over 10-15 artikler om norsk energirett som skal publiseres i MSUs tidsskrift ”Energirett”. Forskerne ved MSU vil også publisere artikler i skriftserien MarIus.

Petroleumsrettslige nettverk

Avdeling for petroleumsrett har gjennom undervisningsprogrammet North Sea Energy Law Programme (NSELP) skapt forskningskontakt mellom Avdeling for petroleumsrett og universitetene i Groningen, Aberdeen og København.

Petroleumsavdelingen har kontakt med et internasjonalt miljø innen petroleums-sikkerhetsregulering i forbindelse med et bokprosjekt i forlengelsen av prosjektet "Robust regulation in the petroleum sector" som Universitetet i Stavanger hadde for Norges forskningsråd.

The Academic Advisory Group (AAG) to the International Bar Association's Section on Energy, Environment, Resources and Infrastructure Law.

Nordiske formuerettsdager

Seminarer om hele formueretten, inklusive sjørett, mellom de nordiske universitetsjuristene. Neste samling, i mai 2015, vil finne sted i København og Helsingør.

Publisert 5. okt. 2012 15:19 - Sist endret 15. mai 2017 17:37