English version of this page

Energirett

Forskningsområdet fokuserer på alle former for energi utenom petroleum, særlig vannkraft. Lovgivningen innenfor disse sektorene blir stadig mer internasjonal.

Vannkraft er et viktig forskningsområde innen energirett. (Foto: Dreamstime)

Presentasjon av området

Forskerne undersøker lovgivningen som foregår både nasjonalt og internasjonalt. EU kommer for eksempel stadig med nye direktiver og forordninger som påvirker den norske lovgivningen på energifeltet, gjennom EØS. Et eksempel er EUs elektrisitetsdirektiv som gir felles regler for elektrisitetsmarkedet innenfor EU og EØS, og landene Island og Lichtenstein. Det foregår for tiden også forskning på markedet for grønne sertifikater, med midler fra fakultetets forskergruppe for naturressursrett.

Prosjekter

  • Regulering av kraftmarkedet
  • Stipendiat Erlend Leonhardsen arbeider med en avhandling om EU-rettslige krav til regulering av kraftmarkedet, med den foreløpige tittelen Liberalizing the Structures of Regulatory Authority: Multi-level Governance in the Energy Sector.
  • Vit. assistent  Marie Louise Juell har levert en masteroppgave med tittelen Turbinkontrakter i vindkraftprosjekter (2012).
  • Vit. assistent Sindre Slettevold har levert en masteroppgave med tittel En rettslig studie av et instrument for integrasjon av det europeiske kraftmarkedet: NorNed-forbindelsen mellom Norge og Nederland (2012).

     

Studieprogrammer og emner

  • North Sea Energy Law Programme (ekstern side, godkjent som etterutdanning for advokater, i samarbeid med University of Groningen, University of Aberdeen og University of Copenhagen)

Finansiering

Vi mottar støtte fra Olje- og energidepartementet via Norges forskningsråd.

Samarbeid

Forskerne innenfor energirett samarbeider med universitetet i Groningen og Den nederlandske energiforeningen om tilrettelegging av det årlige europeiske energiseminaret i Noordwijk, Nederland. På grunnlag av seminaret utgis hvert år The European Energy Law Report.

Ellers samarbeider vi også med forskere over hele verden gjennom Academic Advisory Group (AAG). Annet hvert år arrangerer denne gruppen en del av et internasjonalt energiseminar, som resulterer i en bokutgivelse. Forskere innenfor energirett er også aktive som tilretteleggere av seminarer innenfor Petroleums- og energijuridisk klubb og Norsk vassdrags- og energijuridisk forum.

Verktøy

 

 

Publisert 30. okt. 2009 10:03 - Sist endret 12. feb. 2016 16:27