EU/EØS-rett

Senter for europarett ved Det juridiske fakultet er en del av Nordisk institutt for sjørett. Senteret har egne nettsider.