Behov for værvarsel i rommet

Det er behov for en ny type værvarsel i rommet for å forhindre ulykker som kan ramme personer og skip som befinner seg i Arktis.

lllustrasjonsfoto: Colourbox

Professorene Erik Røsæg og Jøran Moen har undersøkt hvilke konsekvenser det får dersom radiokommunikasjonen svikter eller blir brutt for personer og skip som befinner seg i Arktis.

Liv og helse kan stå i fare fordi bergingsaksjoner ikke kan foretas, men det er også fare for utslipp av olje og annet som er ødeleggende for miljøet.

Artikkelen sto på trykk i avisen Nordlys 27. januar 2017.  Les artikkelen her.

Kontakt

Professor Erik Røsæg

Les mer..

om relaterte temaer her:

Sjøsikkerhet

Nordområdene

Sjørett

Emneord: Arktis, nordområdene, værvarsel, Sikkerhet
Publisert 27. jan. 2017 15:44 - Sist endret 22. apr. 2022 16:11