English version of this page

Petroleumsrett

Det som særlig kjennetegner petroleumsretten som rettsområde er dynamikken mellom intensivt myndighetsengasjement og kommersiell næringsvirksomhet. Teknologisk kompleksitet, behov for store investeringer og miljø- og sikkerhetsrisiko skaper særlige regulatoriske utfordringer, som reflekteres i den rettslige reguleringen av feltet.  

Foto: Dreamstime

Petroleumsretten omhandler særlig konsesjonssystemet og det offentligrettslige rammeverket som regulerer petroleumsvirksomheten i Norge. Mens kjernen i faget er spesiell forvaltningsrett eller «konsesjonsrett», reiser petroleumsvirksomhet også spørsmål under og har viktige berøringspunkter mot flere andre rettsområder, som EØS-rett, folkerett, skatterett, erstatningsrett, arbeidsrett og mer alminnelig formuerett.

Forskning

Forskningen på området fokuserer både på grunnleggende problemstillinger knyttet til det rettslige rammeverket for petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, og mer aktuelle problemstillinger som oppstår løpende i virksomheten. Det forskes også på rettslige spørsmål som oppstår ved internasjonal petroleumsvirksomhet, slik som beskyttelse av investeringer, korrupsjonsbekjempelse og ansvar for miljø og menneskerettigheter i forbindelse med petroleumsvirksomhet.

Vi har til enhver tid en til to vitenskapelige assistenter som skriver avhandling om petroleumsrettslige emner.

Undervisning

Finansiering

Som del av Nordisk institutt for sjørett mottar vi midler fra Nordisk ministerråd. Vi mottar også økonomisk støtte av Norsk olje og gass.

Samarbeid

Vi samarbeider med forskergruppen i Naturressursrett.

I tillegg deltar vi på Petroleumsjuridisk seminar i regi av Olje- og energidepartementet, og er medarrangører av det petroleumsjuridiske Solstrandseminaret. Vi arrangerer også seminarer i Petroleums- og energijuridisk klubb hvert semester.

Internasjonalt samarbeider vi med universiteter i Groningen, Aberdeen og København om etterutdanningsprogrammet North Sea Energy Law Programme. Vi samarbeider også med utenlandske fagmiljøer gjennom Academic Advisory Group (AAG), som er en gruppe internasjonale energirettsakademikere tilknyttet International Bar Association (IBA).

Avdelingen er også medarrangører av det årlige European Energy Law Seminar i Nederland.

Kontakt

Professor Ivar Alvik

Professor Knut Kaasen

Publisert 30. okt. 2009 10:52 - Sist endret 17. jan. 2022 10:36