Energi- og klimarett (Akademiaavtalen)

Akademiaavtalen er en langsiktig samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo og Equinor. Formålet med avtalen er å stimulere grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder både for UiO og Equinor. Energi- og klimarett er ett av de fire satsningsområdene i Akademiaavtalen.

Om prosjektet

Prosjektet skal bidra til å føre sammen energi- og klimarett, to fagfelt som tradisjonelt har blitt sett på og utviklet hver for seg. Energiretten omfavner petroleumssektoren og kraftsektoren, men har tradisjonelt ikke omfattet en eksplisitt klimadimensjon. Klimaretten har blitt utviklet mest som en del av miljøretten, med en folkerettslig dimensjon. Det grunnleggende samfunnsmessige behovet for energi, kombinert med den uomgjengelige klimadimensjonen, gjør at disse fagområdene må sees i sammenheng. Klimadimensjonen må bygges inn i energiretten.

Akademiaavtalen finansierer en førsteamanuensis i energi- og klimarett gjennom hele prosjektperioden i tillegg til én stipendiat.

Bakgrunn

Midlene under Akademiaavtalen skal brukes på områder som er av interesse både for Universitetet i Oslo og Equinor. Satsningsområdene under Akademiaavtalen (2019-2024) er

  • Energi- og klimarett (Nordisk institutt for sjørett)
  • Strømning i geologiske strukturer (Institutt for geofag)
  • Maskinlæring (Institutt for informatikk)
  • Nye energisystemer (UiO:Energi).

Finansiering

Akademiaavtalen finansieres av Equinor.

Prosjektperiode

2019-2024

Emneord: Energirett, klimarett
Publisert 22. jan. 2020 13:32 - Sist endret 2. okt. 2020 15:58

Kontakt

Prosjektleder:

Professor Henrik Bjørnebye

Administrativt ansvarlig:

Rådgiver Stephanie Schmölzer