English version of this page

Funding Future Welfare: Bioeconomy as the «New Oil» and the Sharing of Benefits from Natural Resources (BioShare)

Bioøkonomien pekes gjerne på som «den nye oljen» - altså en av næringene som skal bære bortfallet av oljeinntekter og petroleumsnæringens etterspørsel etter arbeidskraft, og ikke minst bidra til å sikre fremtidens velferdsstat. Prosjektet undersøker hvordan man kan bygge på erfaringene fra vannkraftproduksjonen og oljeproduksjonen for å regulere bioøkonomien.

Bildet kan inneholde: fjellrike landformer, fjell, fjellkjede, refleksjon, naturlig landskap.

Oppdrettsanlegg. Illustrasjonsbilde: Simo Räsänen, Wikimedia Commons.

Om prosjektet

Førsteamanuensis Katrine Broch Hauge leder prosjektets arbeidspakke 3 med tittelen «Law, morality and benefit-sharing in the marine bioeconomy». Målet med arbeidspakken er å forstå dagens regelverk innenfor havbruk og bioprospektering i havet og på havbunnen. Bioprospektering vil si leting etter og utnyttelse av biologiske ressurser. På begge disse feltene pågår det prosesser for å finne mekanismer for at en andel av overskuddet i disse næringene kommer fellesskapet til gode.

  • For havbruk leverte et offentlig utvalg utredningen «Skattlegging av havbruksvirksomhet» i 2019, der det foreslår innføring av en grunnrente i havbruket. Forslaget har skapt stor debatt.
  • For bioprospektering fastslår havressursloven at regjeringen kan fastsette at en del av fordelene skal tilfalle staten. En slik forskrift er ennå ikke vedtatt.

Mål

Prosjektet vil utvikle forslag til hvordan lovverket kan sikre en bærekraftig fordeling av godene, samtidig som det stimulerer innovasjon og aktivitet i den marine bioøkonomien.

Samarbeid

Prosjektet ledes av Ruralis Institutt for rural- og regionalforskning. NIFS er partner i prosjektet, sammen med NTNU, Sveriges Landbruksuniversitet, University of Buffalo, USA, James Hutton Institute, Skottland, og University of Otago, New Zealand.

Finansiering

Prosjektet finansierast gjennom Norges forskningsråd.

 

 

 

 

Emneord: Bioøkonomi, havbruk, bioprospektering
Publisert 24. feb. 2020 09:39 - Sist endra 27. feb. 2020 13:38