English version of this page

Samarbeid innen europarett og menneskerettigheter med Ukraina

Senter for europarett har i samarbeid med Senter for menneskerettigheter ved Prof. Gentian Zyberi, inngått et samabeid med National University of «Kyiv –Mohyla Academy», Ukraina. Samarbeidet går ut på å etablere studentutveksling innen emner i europarett, menneskerettigheter og folkerett, utveksling av lærererfaringer, gjesteforelesninger, og undervisningsmateriale.

Bilde fra Kiev (Foto: privat)

Om prosjektet

Europarett og menneskerettigheter er stadig viktigere og kompliserte rettsområder som påvirker rettssystemene i både Norge og Ukraina. For å oppnå et høyt utdanningsnivå må akademiske jusmiljøer samarbeide på tvers av politiske og faglige grenser. Det juridiske fakultet ved UiO tilbyr en rekke emner på engelsk som omhandler europeisk (herunder EU) rett, menneskerettigheter og folkerett.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Hovedpartneren i Ukraina, Det juridiske fakultet ved National University of “Kyiv-Mohyla Academy”, huser Jean-Monnet Centre of Excellence (Prof. Roman Petrov, Jean-Monnet Chair in European Union Law). Det undervises i menneskerettigheter og folkerett, herunder Council of Europe Law (Prof. Tatyana Antsupova).
 

Mål

Kortsiktig mål ved prosjektet er inngåelse av en bilateral utvekslingsavtale mellom de juridiske fakulteter i Oslo og Kiev.  Prosjektet tar sikte på å etablere utdanningspartnerskap mellom de to universitetene, gjennom gjesteforelesninger, studentutveksling og erfaringsdeling innen europarett, menneskerettigheter og folkerett.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Utenriksdepartementet ved Senter for internasjonalisering av utdanning(SIU)  under EURASIA programmet.  Deltakerne planlegger å utvide og fordype samarbeidet og å søke om midler til langtidsfinansiering og flere stipender til studentutveksling.

 

 

Emneord: Eurasia, Ukraine, european law, Human Rights Law
Publisert 31. mars 2017 17:32 - Sist endret 14. feb. 2018 11:23

Kontakt