Havbruksrettsklubb: Trafikklysdommen (21-080234ASD-GULA/AVD2)

Vi inviterer til havbruksrettsklubb 31. mai kl 17 - mingling fra kl 16:45

Bildet kan inneholde: vann, himmel, fjell, vannforsyning, blå.

Gulating lagmannsrett frifant staten for kravet fra 25 oppdrettsselskaper som mente vedtaket om nedtrekk i produksjonsvolum i produksjonsområde 4 ikke var bindende for dem. Det er varslet at dommen vil bli anket til Høyesterett.

Professor Ola Mestad vil gi en kort oversikt over dommen.

Førsteamanuensis Sigrid Stokstad vil kommentere forvaltningsrettslige sider.

Professor Ivar Alvik vil kommentere grunnlovs- og menneskerettighetsspørsmålene.

Velkommen!

Påmelding (ønskelig men ikke påkrevd): https://nettskjema.no/a/269301

 

Publisert 24. mai 2022 18:28 - Sist endret 31. mai 2022 16:21