Seminarer

Tidligere

Tid og sted: 27. mars 2019 13:0019:00, Professorboligen, Universitetshagen, Karl Johansgt. 47.

Nordisk institutt for sjørett inviterer til et halvdagsseminar med tittelen "Havbruk og havinstallasjoner".