Seminarer

Tidligere

Tid og sted: 5. mai 2020 10:0014:45, Kjerka, Domus media vest
Tid og sted: 27. mars 2019 13:0019:00, Professorboligen, Universitetshagen, Karl Johansgt. 47.

Nordisk institutt for sjørett inviterer til et halvdagsseminar med tittelen "Havbruk og havinstallasjoner".