Havbruk og havinstallasjoner

Nordisk institutt for sjørett inviterer til et halvdagsseminar med tittelen "Havbruk og havinstallasjoner".

                            

Her kan du lese rapporten Havbruk til havs (Nærings- og fiskeridepartementet, datert 15.01.2019)

                          Program:

13.00 – 13.10

Åpning

Ola Mestad, Nordisk institutt for sjørett  

 

13.10 – 13.55

Etablering og lokalisering

Rammebetingelser for havbruk til havs. Arealbruk, lokalitetsklarering, tildeling.

 Martin Bryde, Nærings- og fiskeridepartementet   

13.55 – 14.30

Folkerettslig rammeverk, herunder forholdet til det ytre miljøet (forurensning).  

Froukje Platjouw, NIVA/Nordisk institutt for sjørett

14.30 – 15.00

Kaffe  

 

15.00 – 15.30

Installasjonene

Beskrivelse av aktuelle installasjoner. 

Frode Henning Antonsen, SandS  

15.30 – 16.15

Bygging, finansiering og registering 

Thor Falkanger, Nordisk institutt for sjørett, Marit Kirkhusmo, SandS 

16.15 – 16.30

Forsikring (kasko/ansvar)                    

Hans Jacob Bull

16.30 – 16.45

Kaffe

 

16.45 – 17.05

Drift

Bemanning/sikkerhet/HMS              

Terje Hernes Pettersen, Norsk Sjømannsforbund 

17.05 – 17.25

Fiskehelse og fiskevelferd                        

Inger Eithun, Mattilsynet

17.25 – 17.50

Kontraktene ved transport av personer, forsyninger og fisk

Eirik Wold Sund, Justisdepartementet/ Nordisk institutt for sjørett

17.50 – 19.00

Mingling (med något attåt)

Emneord: Havbruksrett, havinstallasjoner
Publisert 19. feb. 2019 09:46 - Sist endret 12. apr. 2019 15:14