AVLYST! Formidlingsseminar om brønnbåtkontrakter, og fiskevelferd i oppdrettsanlegg

Program

10.00-10.30 

Utviklingstrekk og utfordringer i brønnbåtnæringen

N.N.

10.30-10.40  Spørsmål og diskusjon
10.40-10.45 Pause
10.45-11.15

Sentrale rettsspørsmål i brønnbåtnæringen

Eirik Wold Sund, doktorgradstipendiat, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

11.15-11.25 Spørsmål og diskusjon
11.25-11.30 Pause
11.30-11.50

Standardcerteparti for brønnbåttjenester

Hågen Hansen og Øyvind Grøneng, Advokatfirmaet Simonsen Vogtwiig

11.50-12.00 Spørsmål og diskusjon
12.00-12.45 Lunsj
12.45-13.15

Fiskevelferd og oppdrett: En oversikt over regelverket

Annichen Kongsvik Sæteren, doktorgradsstipendiat, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

13.15-13.25 Spørsmål og diskusjon
13.25-13.30 Pause
13.30-14.00

Fiskesykdommen ILA – teori og praksis

Marion Ravna, student, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

14.00-14.15 Pause
14.15-14.45

Utvalgte problemstillinger ved helse og velferd for oppdrettsfisk – teori og praksis (foreløpig tittel)

Liv Sofie Hallaråker Utvær, vitenskapelig assistent, Universitetet i Bergen

Seminaret er gratis og åpent for alle. Av hensyn til matbestilling ber vi om påmelding innen 22. april 2020. Velkommen

Publisert 10. mars 2020 14:28 - Sist endret 27. apr. 2020 09:17