Deltakere i Rammevilkår og regelverk i havbruksnæringen