English version of this page

Sjørettskontrakter

Prosjektet tar for seg kontrakter innenfor maritim sektor; certepartier, skipsbyggingskontrakter, kontrakter for kjøp og salg av skip og liknende. 

Foto: Trond Solvang

Om prosjektet

Prosjektet går ut på å analysere og følge utviklingen av standardkontrakter; å se disse innenfor rammen av generelle kontraktsrettslige prinsipper, både i nasjonal rett og et i utvalg innflytelsesrike fremmede rettssystemer.

Mål

  • Å oppnå økt innsikt i karakteristiske trekk ved slike kontrakter innenfor rammen av etablerte kontraktsrettslige prinsipper
  • Å teste ut rammene for slike etablerte prinsipper gjennom disse kontraktenes særtrekk.
  • Å utvikle den komparative forskningen på et nivå som gir dybdeinnsikt i ulike rettslige systemer
  • Å anvende slik innsikt også på praktiske situasjoner der de angloamerikanske kontraktene er underlagt hjemlig rett.

Resultater

Artikler og bøker om forskjellige tema innen kontraktsrett. De nyeste er:

Trond Solvang: Forsinkelse i havn – risikofordeling ved reisebefraktning, Gyldendal, 2009.

Trond Solvang: Sensur av ansvarsfraskrivelser, Lov og Rett, nr. 1 2009.

Ane McIver Øigård: Stansningsretten i lys av Rotterdam-reglene. MarIus 398, 2011.

Linn-Beate Woll: Hvordan sjørøveri påvirker risikofordelingen i et tidscerteparti. MarIus 407, 2012.

Trond Solvang: Angloamerikansk innflytelse – hva er igjen av den nordiske befraktningsretten? MarIus 417, 2013.

Trond Solvang: Charterparty law in the context of flexibility and risk allocation in long term contracts. MarIus 418, 2013.

Trond Solvang: The English doctrine of indemnity for complying with orders – does it exist under Norwegian law? SIMPLY 2012/MarIus 419, 2013.

Trond Solvang: Background law structures and their influence on construction of contracts. MarIus 424, 2013.

Trond Solvang: Sections 299 and 300 of the Maritime Code - carrier's liability for misleading statements in bills of lading. SIMPLY 2013/MarIus 430, 2014.

Ivar Alvik: Fartøystjenesteleie, Gyldendal, 2015.

Trond Solvang: Naturalkreditors avvisningsrett, Lov og Rett nr 8, 2015

Emneord: Sjørett, Kontraktsrett, Erstatningsrett
Publisert 29. nov. 2012 16:24 - Sist endret 26. mai 2017 16:21