English version of this page

Prosjekt Nordsjøen og videre (avsluttet)

Erfaringer fra Nordsjøen: Hva karakteriserer i hovedsak norske og britiske modeller for petroleumsleting, produksjon og forsyninger? I hvilken utstrekning er disse modellene relevante for å utforme tilsvarende modeller i andre land som har betydelige eller potensielle oljeressurser?

Oljerigg og supplyfartøy

Illustrasjon: Colourbox.com

Modellene vil bli sammenliknet med jurisdiksjon i Brasil, Øst-Timor, Angola, Mosambik, Sao Tomé og Principe, Ekvatorial-Guinea og Uganda.

Dette toårige prosjektet skal resultere i bokutgivelse og seminarer for å spre resultater og anbefalinger til utvalgte land og industrivirksomhet.

 

Emneord: Petroleumsrett, Petroleumskontrakter
Publisert 9. apr. 2015 14:04 - Sist endret 14. feb. 2019 14:16

Kontakt

Eduardo G. Pereira 
Professor II, University of Eastern Finland
Gjesteforsker, Universitetet i Oslo

Henrik Bjørnebye
Professor, Universitetet i Oslo