Deltakere i Oslo havrettsforum - OSLOS

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Henrik Ringbom Professor II +47 22859682 +358-40-763 1071 henrik.ringbom@jus.uio.no Havrett, Sjørett, Folkerett, Miljørett, Sjøsikkerhet, Norden
Erik Røsæg Professor +47 22859752 +47 48002979 (mob) erik.rosag@jus.uio.no Tredjemannsvern, sjørett, havrett, Arktis
Irina Fodchenko
Olya Gayazova
Alla Pozdnakova Professor (+ 47) 22 85 96 43 +4741775813 (mob) 417 75 813 alla.pozdnakova@jus.uio.no Havrett, Folkerett, Romrett, Arktis, Europarett, Komparativ re
Rosa Greaves Universitetslektor +447860108195 +447860108195 (mob) rosa.greaves@jus.uio.no
Catherine Banet Førsteamanuensis +47 22859614 +4797073844 (mob) +47 970 73 844 catherine.banet@jus.uio.no energirett, petroleumsrett, miljørett, EU-rett, EØS-rett, naturressursrett, havrett, fornybar energi, klima, CCS, folkefinansiering