English version of this page

Politiske virkemidler og styring av fornybar energiutvikling i Europa (Remix)

REMIX-prosjektet studerer hvordan EUs politikk former nasjonal politikk for fornybar energi. Basert på forskningsfunn vil REMIX utvikle scenarier for framtidig utvikling av europeisk politikk for fornybar energi, slik at nordiske investorer kan ta informerte beslutninger om strategi og investeringer.

Illustrasjon: Colourbox.com

Om prosjektet

REMIX er et samfunnsfaglig prosjekt med en viktig juridisk komponent. Prosjektet har også økonomer og praktikere som bidragsytere. Prosjektleder er Elin Lerum Boasson, seniorforsker ved CICERO og førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap ved UiO.

Mål

Prosjektets hovedmål er å bygge kunnskap for å gi nordiske energiaktører bedre innsikt i europeisk politikk for fornybar energi. Juridisk fakultet vil bidra med innspill når det gjelder:

  • Tolking av EUs retningslinjer og praksis når det gjelder statsstøtte til energi- og miljøvern (2014-2010)
  • Betydningen av EEAG - The Environmental and Energy State Aid Guidelines - ved utforming av nasjonale kapasitetsmekanismer.

  • Casestudie av fransk energipolitikk

Finansiering

Prosjektet er delfinansiert av Norges Forskningsråd fra 2015 til 2018, med bidrag fra Energi Norge, Energimyndigheten (Sweden), Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE), Statkraft og Statnett.

 

Prosjektets hovedside er på engelsk.

 

 

Publisert 31. mai 2016 12:04 - Sist endret 26. feb. 2019 10:38