English version of this page

Sjøforsikring

Sjøforsikring er forsikring knyttet til skip, offshoreinstallasjoner og godstransport.  

Fra forsiden på Nordic Plan 2013. Illustrasjon: Cefor.

Om prosjektet

Prosjektet ”sjøforsikring ” analyserer alle juridiske problemstillinger av betydning for denne sektoren. Relevante tema er først og fremst av privatrettslig karakter og knyttet til kontraktsreguleringen mellom partene. Siden mange kontrakter er nordiske eller internasjonale, har dette prosjektet en internasjonal tilnærming.

Mål

Prosjektets mål er å utvide vår kunnskap i norsk, nordisk og internasjonal sjøforsikring generelt, og særlig å oppdatere forskningen kontinuerlig i takt med endringer i de forskjellige sjøforsikringskontraktene.

Resultater

En rekke artikler og bøker om sjøforsikring er publisert av vitenskapelige assistenter og professorer ved Nordisk institutt for sjørett og flere er under arbeid. Se under Publikasjoner.

Områder for forskning framover:

  • P&I forsikring
  • Krigsrisikoforsikring
  • Reassuranse

Bakgrunn

Sjøforsikring er et viktig verktøy i shippingbransjen. Derfor er sjøforsikring en betydnignsfull sektor i det norske forsikringsmarkedet. Men norske forsikringsselskap opererer også internasjonalt og deres markedsandeler er økende. Dette skyldes delvis at store deler av sjøforsikringen i Norge tradisjonelt har vært regulert av en omforent standardkontrakt som er svært lik privatrettslig lovgivning.

Forsikringskontraktene for skip og offshoreinstallasjoner går fra å være norske til å bli nordiske fra 2013. Målet for forsikringsselskapene er å utvide sin internasjonale virksomhet. Derfor er det ytterst viktig både for det norske og internasjonale markedet at disse kontraktene blir forsket på.

Prosjektarbeidet skjer i hovedsak ved Nordisk institutt for sjørett. Men prosjektet er også en del av aktiviteten i forskergruppen Internasjonal kontraktsrett, som skjer i samarbeid med Institutt for privatrett. Metodikken er i hovedsak tradisjonell juridisk metode, men en rettsøkonomisk tilnærming blir også brukt.

Finansiering

Hovedsaklig fra UiO gjennom forskning utført av akademikere ved Det juridiske fakultet.

Andre bidragsytere, som har finansiert vitenskapelige assistenter mens de skrev masteroppgaver innenfor dette forskningsområdet:

  • Nordisk ministerråd
  • Johan og Mimi Wessmanns Understøttelsesfond
  • Skuld, P&I assurandør
     
Emneord: Forsikringsrett, Sjørett
Publisert 7. nov. 2012 15:20 - Sist endret 26. feb. 2016 10:18