Artiklar

Publisert 9. nov. 2017 14:38

En EØS-rettslig analyse av Høyesteretts plenumsavgjørelse i Havnearbeiderdommen

Tarjei Bekkedal, professor, ph.d.

Publisert 17. feb. 2016 14:22

Jusprofessor påviser at den friheten avtaleloven § 36 og 37 gir norske domstoler til å endre urimelige avtaler, begrenses der det dreier seg om forbrukeravtaler som ikke er individuelt forhandlet.