Fair wage and working conditions within the European Maritime Space

Utredningen belyser og drøfter den rettslige adgangen for EU til å bestemme at sjøfolk på utenlandske skip i europeiske farvann og kontinentalsokkel skal ha krav på vertsstatens lønns- og arbeidsvilkår.

Fair wage and working conditions within the European Maritime Space - utredningen kan med utbytte leses i sammenheng med https://www.jus.uio.no/nifs/om/aktuelt/aktuelle-saker/2019/09-19-norsk-sjomannsforbund.html (artikkelen er avpublisert)

Utredningen er skrevet av professorene Tarjei Bekkedal og Finn Arnesen, på oppdrag for Den Europeiske Transportarbeiderføderasjonen (ETF) og handler om muligheten til etablere et "European Maritime Space" med rimelige og rettferdige arbeidsvilkår for sjøfolk, uavhengig av hvilket land skipet de arbeider på er registrert i.

Emneord: Arbeidsrett, Arbeidsvilkår, Lønn
Publisert 21. okt. 2019 16:14 - Sist endret 5. jan. 2022 16:36