Fair wage and working conditions within the European Maritime Space

Utredningen belyser og drøfter den rettslige adgangen for EU til å bestemme at sjøfolk på utenlandske skip i europeiske farvann og kontinentalsokkel skal ha krav på vertsstatens lønns- og arbeidsvilkår.

Fair wage and working conditions within the European Maritime Space - utredningen kan med utbytte leses i sammenheng med https://www.jus.uio.no/nifs/om/aktuelt/aktuelle-saker/2019/09-19-norsk-sjomannsforbund.html

 

Emneord: Arbeidsrett, Arbeidsvilkår, Lønn
Publisert 21. okt. 2019 16:14 - Sist endret 28. feb. 2020 14:50