Bestilling

Nettbokhandelen Den norske bokbyen sel Sjørettsfondets publikasjonar og fraktfritt direkte til kundar og abonnentar.

Dette gjeld både bøker, tidsskriftet Marius og kompendium for studentar. 

Abonnement på Marius blir òg bestilt hos Bokbyen.

Bøker gitt ut på andre forlag blir selde i bokhandel.

Bestilla enkeltutgåver via butikkløysinga

Treng du titlar du ikkje finn der, send ein førespurnad til Bokbyen på e-post post@bokbyen.no eller ring 57 69 22 10.


Abonnere

Send e-post til post@bokbyen.no eller ring 57 69 22 10.

For abonnement på Marius og SIMPLY vil prisen variera med sidetal per publikasjon og talet på utgivingar i året.

Faktura basert på kostnader blir send i etterkant eit par gonger i året.


 


 

Emneord: MarIus, kompendier, Sjørettsfondet, Den norske bokbyen
Publisert 13. aug. 2009 11:08 - Sist endret 17. jan. 2022 17:29