Bøker fra Senter for europarett

Se også publiserte masteroppgaver

Sist endret 9. mars 2021 10:13 av Camilla Arnøy

Fra anmeldelsen av 1. utgave: "En forbilledlig systematisk og stringent gjennomgang av internasjonaliseringen av norsk rett" (Halvard Haukeland Fredriksen, Lov og Rett nr. 1/2 2010).

Sist endret 31. jan. 2021 10:35 av lenkeretter@localhost

Førsteamanuensis Alla Podznakova ved Senter for europarett har utgitt bok om en folkerettslig utfordring: Havforurensning fra skip. I boka gir hun en grundig analyse av folkerettslige regler om Statenes adgang til å vedta og håndheve straffereglene i slike saker.

Sist endret 30. jan. 2021 13:10 av lenkeretter@localhost

Redaktører er hovedbibliotekar Inger Hamre og professor Fredrik Sejersted ved Senter for europarett.

Sist endret 30. jan. 2021 13:10 av lenkeretter@localhost

EØS-rett gir en innføring i hvordan Norge gjennom EØS-avtalen har blitt en del av rettsutviklingen i EU, hvordan de felles europeiske reglene er gjennomført i norsk rett og hvilke utfordringer dette reiser for norske jurister.

Sist endret 21. des. 2020 10:47 av Camilla Arnøy

Av Finn Arnesen og Are Stenvik

Denne boken behandler internasjonaliseringens betydning for hvordan vi bør resonnere når vi tar stilling til rettsspørsmål.