EU- og EØS-relevante tekster, 6. utgave

Redaktører er hovedbibliotekar Inger Hamre og professor Fredrik Sejersted ved Senter for europarett.

 

Boken inneholder oppdaterte EU- og EØS-rettslige tekster. Utenriksdepartementet utarbeidet høsten 2011 en norsk oversettelse av Lisboa-traktaten. I denne utgaven av boken er den danske teksten erstattet med den nye norske oversettelsen.

Følgende tekster er inntatt:

 • Traktaten om Den europeiske union
 • Traktaten om Den europeiske unions virkemåte
 • Den europeiske unions pakt om grunnleggende rettigheter
 • EØS-loven av 27. november 1992 nr. 109
 • Avtale om Det europeiske samarbeidsområde (EØS-avtalen) med Protokoll nr. 1 om gjennomgående tilpasninger og Protokoll nr. 35 om gjennomføring av EØS-reglene
 • Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol (ODA-avtalen)
 • Rettergangsordning for EFTA-domstolen
 • Avtale om EFTA-statenes faste komité
 • Avtale om tilknytning til Schengen-samarbeidet
 • Avtale mellom Kongeriket Norge og Den europeiske politienhet
 • Avtale mellom Kongeriket Norge og Eurojust

  Se også

  EU- og EØS-relevante tekster, 6. utgave

  Universitetsforlaget 2012, 464 sider, 349 kr

  Bestill direkte fra forlaget

Publisert 26. juni 2013 09:40 - Sist endret 30. jan. 2021 13:10