Bøker fra Senter for europarett

Se også publiserte masteroppgaver

Sist endret 25. apr. 2018 15:32 av Camilla Arnøy

Førsteamanuensis Alla Podznakova ved Senter for europarett har utgitt bok om en folkerettslig utfordring: Havforurensning fra skip. I boka gir hun en grundig analyse av folkerettslige regler om Statenes adgang til å vedta og håndheve straffereglene i slike saker.

Sist endret 26. mai 2017 16:26 av Camilla Arnøy

Fra anmeldelsen av 1. utgave: "En forbilledlig systematisk og stringent gjennomgang av internasjonaliseringen av norsk rett" (Halvard Haukeland Fredriksen, Lov og Rett nr. 1/2 2010).

Sist endret 26. mai 2017 16:25 av Camilla Arnøy

Redaktører er hovedbibliotekar Inger Hamre og professor Fredrik Sejersted ved Senter for europarett.

Sist endret 26. mai 2017 16:24 av Camilla Arnøy

EØS-rett gir en innføring i hvordan Norge gjennom EØS-avtalen har blitt en del av rettsutviklingen i EU, hvordan de felles europeiske reglene er gjennomført i norsk rett og hvilke utfordringer dette reiser for norske jurister.

Sist endret 31. okt. 2013 13:21 av kirstaar@uio.no

Av Finn Arnesen og Are Stenvik

Denne boken behandler internasjonaliseringens betydning for hvordan vi bør resonnere når vi tar stilling til rettsspørsmål.