Internasjonalisering og juridisk metode

Av Finn Arnesen og Are Stenvik

Denne boken behandler internasjonaliseringens betydning for hvordan vi bør resonnere når vi tar stilling til rettsspørsmål.

De færreste områder i norsk rett er uberørt av internasjonale rettsregler. Den som skal ta stilling til innholdet av norsk rett, må derfor være i stand til å identifisere de internasjonale normer som har betydning for norsk rett, forstå dem, og avgjøre hvilken betydning de har for rettstilstanden i Norge

Denne boken behandler internasjonaliseringens betydning for hvordan vi bør resonnere når vi tar stilling til rettsspørsmål. Det har vært skrevet lite om dette temaet til nå, og boken er derfor aktuell for studenter, juristprofesjonen i sin alminnelighet, og andre som er opptatt av internasjonaliseringens betydning for rettstilstanden i Norge.

Mer informasjon om boken finnes på Universitetsforlaget.

Publisert 26. juni 2013 09:40 - Sist endret 31. okt. 2013 13:21