Transport Law in Norway

I Kluwers International Encyclopedia of Laws har også norsk sjø- og transportrett fått sitt bind.

Foto: NIFS.

Det startet midt på 1990-tallet da Bjørn Dæhlin og Hans Peter Michelet var knyttet til Instituttet. De påtok seg oppgaven å gi en samlet fremstilling av norsk sjørett og en oversikt over transportreglene ved lastebil-, tog- og flytransport.

Senere er arbeidet blitt oppdatert med bistand fra professorene Hans Jacob Bull og Thor Falkanger. Etter hvert var tiden kommet for en mer gjennomgripende revisjon av teksten, og resultatet forelå i 2013 – også denne gang ved Hans Jacob Bull og Thor Falkanger, med bistand fra Sofia Lazaridis som da var vitenskapelig assistent ved Instituttet.

Publisert 18. mars 2014 10:43 - Sist endret 18. aug. 2017 14:45