Publikasjonar

Bøker frå instituttet vert selt i bokhandel.

Nordisk institutt for sjørett utgjev bøker og tidsskrift gjennom Sjørettsfondet.
Desse kan ein kjøpe via Den norske bokbyen, der ein òg kan teikna abonnement på artikkelseria MarIus, som kjem med om lag to hefte i månaden, inkludert årboka SIMPLY.

Frå 2010-årgangen kan du velja abonnementstype ut frå tema og språk.

Emneord: Publikasjoner, Publikasjonar, Bøker, Utgivelser, MarIus, Simply
Publisert 15. aug. 2018 14:31 - Sist endret 15. aug. 2018 14:31