Skriftserien MarIus

Serien som fremjer forsking innan instituttet sine fagområder, blir gjeve ut av Sjørettsfondet.

Artiklane i MarIus vert skrivne av akademikarar og andre fagpersoner tilknytt NIFS og andre universitetsmiljø, praktikarar i advokatfirma og andre. Gode studentavhandlingar kan óg verte publiserte her.

Skriftserien har nivå 1 som vitskapeleg publiseringskanal.

Til arkiv over alle utgåver

I serien inngår óg årboka SIMPLY - the Scandinavian Institute’s Maritime and Petroleum Law Yearbook.

Til innhaldsoversikt - alle utgåver av SIMPLY (engelsk)

Korleis bestilla einskildnummer, eller abonnera?

Bildet kan inneholde: gjøre, aqua, elektrisk blå, merke.
Publisert 17. feb. 2022 14:20

Skip med økt lastekapasitet har bidratt til at hyppigheten og omfanget av containerbranner på skip er på et rekordhøyt nivå. I tillegg peker flere rapporter på at feildeklarering av lasten er en vesentlig årsak.

Publisert 23. sep. 2021 14:52

Havbruksnæringen i både Norge og verden ellers er inne i en rivende og krevende utvikling. Det underliggende målet er å være med å sørge for bærekraftig matforsyning fra havet. Den fascinerende utviklingen i Norge fra attåtnæring til moderne matindustri stiller også den offentlige forvaltningen overfor krevende oppgaver. Hvordan denne forvaltningen bør organiseres, blir ofte diskutert både i og utenfor næringen.