Skriftserien MarIus

Serien som fremjer forsking innan instituttet sine fagområder, blir gjeve ut av Sjørettsfondet.

Artiklane i MarIus vert skrivne av akademikarar og andre fagpersoner tilknytt NIFS og andre universitetsmiljø, praktikarar i advokatfirma og andre. Gode studentavhandlingar kan óg verte publiserte her.

Skriftserien har nivå 1 som vitskapeleg publiseringskanal.

Til arkiv over alle utgåver

I serien inngår óg årboka SIMPLY - the Scandinavian Institute’s Maritime and Petroleum Law Yearbook.

Til innhaldsoversikt - alle utgåver av SIMPLY (engelsk)

Korleis bestilla einskildnummer, eller abonnera?

Bildet kan inneholde: gjøre, aqua, elektrisk blå, merke.
Publisert 17. feb. 2022 14:20

Skip med økt lastekapasitet har bidratt til at hyppigheten og omfanget av containerbranner på skip er på et rekordhøyt nivå. I tillegg peker flere rapporter på at feildeklarering av lasten er en vesentlig årsak.

Bildet kan inneholde: gjøre, utgivelse, magenta, bokomslag, fersken.
Publisert 17. feb. 2022 14:18

Scandinavian Institute of Maritime Law Yearbook 2021

Publisert 23. sep. 2021 14:52

Havbruksnæringen i både Norge og verden ellers er inne i en rivende og krevende utvikling. Det underliggende målet er å være med å sørge for bærekraftig matforsyning fra havet. Den fascinerende utviklingen i Norge fra attåtnæring til moderne matindustri stiller også den offentlige forvaltningen overfor krevende oppgaver. Hvordan denne forvaltningen bør organiseres, blir ofte diskutert både i og utenfor næringen.

Omslag
Publisert 29. jan. 2021 11:27

This thesis analyses the primary economic incentive for applying Carbon Capture and Storage Technologies in Europe:  the European Union Emissions Trading System. Carbon capture and storage (CCS) represent a key climate mitigation technology in all the major emission pathways towards the Paris Agreement temperature targets. Major CCS projects are underway in Europe, with the Norwegian 'Longship'-project spearheading the development. Investment decisions from both the private parties and the Norwegian Government are now in place, aiming for operation launch in 2024. A significant part of the business model of these emerging 'cluster'-projects is how they rely on mobile CO2 transport to connect decentralised capturing points to a centralised pipeline and storage network.