Skriftseria MarIus

I MarIus vert artiklar innan alle fagområda ved Nordisk institutt for sjørett publiserte: Sjørett, transportrett, petroleumsrett, energirett og nærskyldte juridiske emner.

Artiklane i MarIus vert skrivne av akademikarar og andre fagpersoner tilknytt NIFS og andre universitetsmiljø, praktikarar i advokatfirma og andre. Gode studentavhandlingar kan óg verte publiserte her.

Skriftseria har nivå 1 som vitenskapeleg publiseringskanal.

Til arkiv over alle utgåver

I seria inngår óg årboka SIMPLY - the Scandinavian Institute’s Maritime and Petroleum Law Yearbook.

Til innhaldsoversikt - alle utgåver av SIMPLY (engelsk)

Korleis bestilla einskildnummer, eller abonnera?

Publisert 12. des. 2018 14:50

Forfatter: Kari Anne Haugli Trosdahl

Publisert 12. des. 2018 14:47

Forfatter: Ingeborg Karlsen

Publisert 12. des. 2018 14:22

Forfatter: Tajda Brlec

Publisert 12. des. 2018 14:20

Forfatter: Anders Røyneberg

Publisert 12. des. 2018 14:07

Forfatter: Sveinung Aas

Publisert 12. des. 2018 14:05

Forfatter: Hanna Varberg Nicholls

Publisert 12. des. 2018 13:56

Forfatter: MarIus 505: Ørjan Salvesen Haukaas

Publisert 12. des. 2018 13:53

Forfatter: Knut Klever Næss

Publisert 12. des. 2018 13:42

Forfatter: Rebecca Lund Nakkim

Publisert 12. des. 2018 13:27

Authors:

Falkanger, Thor / Ringbom, Henrik / Siig, Kristina and Feldtmann, Birgit /van Soest, Henri / Alvik, Ivar og Bjørnebye, Henrik / Butler, William 

Publisert 12. des. 2018 13:15

Forfatter: Lotte Tvedt

Publisert 15. aug. 2018 14:26

Forfatter: professor dr.juris Erling Selvig

Publisert 15. aug. 2018 14:23

I nettleieavtaler med næringsdrivende

Forfatter: Nyhus, Ivar Gullbrand

Publisert 15. aug. 2018 14:21

Forfatter: Saric, Senad

Publisert 15. aug. 2018 12:01

Börén, Ellinor: Wreck removal in Swedish waters

Hardy, Steven: Navigating Through Corruption - who is liable and to what extent?

Publisert 15. aug. 2018 11:51

Med fokus på hvordan kontraktene fungerer back-to-back

Forfatter: Haga, Amelie Lied

Publisert 31. jan. 2018 11:41

En analyse av rettsstillingen under de nye regler i konkurslovens fjerde del.

Forfatter: Myklebust, Sindre T.

Publisert 31. jan. 2018 11:37

En analyse av forbrukeravtaledirektivet og forholdet til avtaleloven § 36

Forfatter: Wabakken, Marie

Publisert 31. jan. 2018 11:36

Forfatter: Taule, Aleksander

Publisert 31. jan. 2018 11:33

Forfatter: Buzaljko, Merima

Publisert 31. jan. 2018 11:32

Forfatter: Bjørklund, Andreas

Publisert 11. des. 2017 14:16
Publisert 11. des. 2017 14:14
Publisert 11. des. 2017 14:12

Om avgrensningen av EØS-avtalens saklige virkeområde for fiskeri- og oppdrettsrelatert virksomhet

Publisert 11. des. 2017 14:10

Om norske domstolers plikt til å anvende EØS-rett ex officio