MarIus 391: Om kontrakter for undervannsinstallasjoner

Avhandlingen handler om subsea-leverandørens mulighet til å optimalisere den kommersielle utnyttelsen av sine ressurser under Norwegian Subsea Contract 05 (NSC).  

Bakgrunnen for avhandlingen er subsea-leverandørens mål om å optimalisere fortjenesten på de ressursene som benyttes til undervannsinstallasjonsarbeid,og da særlig på de spesialiserte undervannsinstallasjonsfartøyene som har svært høye anskaffelses- og operasjonskostnader. Avhandlingen identifiserer relevante interessekonflikter og situasjoner, i tillegg til at relevante kontraktsmekanismer i NSC identifiseres og analyseres.

Teksten er en bearbeidet versjon av masteroppgaven Richard Alme leverte da han i 2009 var ansatt som vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett, Avdeling for petroleums- og energirett.  Alme arbeider nå som advokatfullmektig hos Kvale Advokatfirma, hovedsakelig med petroleumskontrakter, petroleumsrett og entrepriserett.

MarIus

391

ALME, Richard

Leverandørens mulighet til å optimalisere bruken av sine ressurser under Norwegian Subsea Contract 05. 2010. 150 s. 248 kr.

Mer informasjon om bestilling og om abonnement på skriftserien MarIus – ISSN 0332-7868

Av Kirsti Aarseth
Publisert 31. jan. 2011 10:52 - Sist endret 26. mai 2017 16:57