MarIus 393: Den norske sjøloven – engelsk utgave

Den norske sjøloven har kommet i oppdatert utgave, som inkluderer lov av 26. mars 2010 nr. 10. Dette er en uoffisiell studentutgave fra Nordisk institutt for sjørett.  

MarIus 393 The Norwegian Maritime Code
The Norwegian Maritime Code. 24 June 1994 no. 39 with later amendments up to and including Act 26 March 2010 no. 10. Unofficial student edition. 2010. 244 s. 371 kr.

Se også

Informasjon om bestilling og om abonnement på skriftserien MarIus – ISSN 0332-7868

Av Kirsti Aarseth
Publisert 3. mars 2011 13:36 - Sist endret 21. des. 2020 11:05