MarIus 398: Håndtering av målkonflikter i bøyelast

Til tross for økte tiltak for å ivareta sikkerheten til sjøs er det observert en økning i alvorlige navigasjonshendelser de siste årene: kollisjon, grunnstøting og kontaktskader. Slike ulykker kan ofte tilskrives organisatoriske forhold.  

Forfatteren undersøker hvordan partene i bøyelast håndterer og ivaretar prioritering av sikkerhet i møte med kommersielle krav. På tross av et høyt formelt fokus på sikkerhet, kan det virke som det eksisterer en er uformell forventning om å tilfredsstille hensynet til produksjon i enkelte situasjoner. Dette kan sees som en samvirkende prosess både gjennom strukturelle, kulturelle og samhandlingsprosesser i relasjonen mellom partene i bøyelast.

Utgivelsen er en bearbeidet versjon av forfatterens masteroppgave. Linn Therese Mostad arbeider nå i sjøforsikringsselskapet Gard.

Se også

MarIus 398 MOSTAD, Linn Therese: Håndtering av målkonflikter i bøyelast.
Sjørettsfondet 2011, 120 sider, 150 kr 

Informasjon om bestilling og abonnement på skriftserien MarIus – ISSN 0332-7868

Publisert 1. sep. 2011 14:24 - Sist endret 21. des. 2020 11:09