MarIus 399: Sikkerhetsregulering og kaskoforsikring av skip

Tema for utgivelsen er forholdet mellom sikkerhetsregler gitt av offentlige myndigheter og klassifikasjonsselskaper, og regulering av sikkerhet i vilkårene for kaskoforsikring av skip i henhold til Norsk Sjøforsikringsplan. 

Utgivelsen omhandler dels utviklingen innenfor sikkerhetsreguleringen av skip de seneste årene, med økt fokus på sikkerhet blant annet gjennom regler om sikkerhetsstyring, og dels Norsk Sjøforsikringsplans regler om brudd på sikkerhetsforskrifter og tap av klasse.

To av spørsmålene som behandles er

  • hvilke sikkerhetsregler sikkerhetsforskriftsbegrepet i Norsk Sjøforsikringsplan omfatter, og
  • om det ved brudd på enkelte former for sikkerhetsregler kan være særlig vanskelig å påberope seg brudd, fordi vilkårene for ansvarsbortfall for assurandøren sjelden eller aldri vil være oppfylt.

Utgivelsen er basert på en masteroppgave skrevet i 2010 ved Nordisk institutt for sjørett. Forfatteren er nå ansatt som advokatfullmektig hos Advokatfirmaet Thommessen.

Se også

MarIus 399 SOLUM, Ingrid: Sikkerhetsregulering og kaskoforsikring av skip
Sjørettsfondet 2011, 148 sider, 159 kr

Informasjon om bestilling og abonnement på skriftserien MarIus – ISSN 0332-7868

Publisert 12. sep. 2011 14:28 - Sist endret 21. des. 2020 11:10