MarIus 400 - SIMPLY 2010

2010-utgaven av Nordisk institutt for sjøretts årbok er dedisert til professor Hans Jacob Bull i anledning hans 70-årsdag. Artiklene spenner over mange tema innen internasjonal og europeisk rett og gir leserne innsikt i både norsk, svensk, finsk og dansk lovverk.  

Professor Hans Jacob Bull. Foto: Hilde Lillejord

Årboka inneholder disse artiklene:

The EEA Agreement and activities off-shore
Finn Arnesen, Professor, Centre for European Law, University of Oslo

Regulating European multimodal transport
Ellen Eftestøl-Wilhelmsson, Senior Researcher Dr.Juris, Scandinavian Institute of Maritime Law,  University of Oslo and Institute of International Economic Law, University of Helsinki

Cargo damage – who is entitled to sue the maritime carrier?
Thor Falkanger, Professor Emeritus, Scandinavian Institute of Maritime Law, University of Oslo

Words, drafting and the law
Lars Gorton, Professor Emeritus, Stockholm Centre for Commercial Law

EU rules of competition and the maritime industry
Rosa Greaves, Professor, University of Glasgow and Scandinavian Institute of Maritime Law, University of Oslo
Svetlana Nasibyan, Researcher, University of Glasgow

Access to resources on the Norwegian continental shelf
Ulf Hammer, Professor, Scandinavian Institute of Maritime Law,  University of Oslo

Maritime Plus and the European status quo
Marian Hoeks, Assistant Professor, Erasmus University School of Law, Rotterdam

The MARPOL Convention Annex VI on regulations for the prevention of air pollution from ships - a fair deal?
Hannu Honka, Professor, Åbo Akademi University

The impact of the Rotterdam rules on general average
Svante O Johansson, Professor, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg and Scandinavian Institute of Maritime Law, University of Oslo 

The obligation to pay upon cash calls
Knut Kaasen, Professor, Scandinavian Institute of Maritime Law,  University of Oslo 

New laws on passenger rights
Erik Røsæg, Professor, Scandinavian Institute of Maritime Law,  University of Oslo 

At the margins of carrier liability
Johan Schelin, Associate Professor, Institute for Maritime and Transport Law Stockholm University 

Limitation of shipowners’ liability and forum shopping in EU/EEA states
Erling Selvig, Professor Emeritus, Scandinavian Institute of Maritime Law, University of Oslo 

The ‘Danica White’ incident – cause and causation
Kristina Siig, Associate Professor, University of Southern Denmark

Compensation for interference with contractual rights – liability in tort
Peter Wetterstein, Professor, Åbo Akademi University 

When pirates capture the cargo
Trine-Lise Wilhelmsen, Professor and Director of the Scandinavian Institute of Maritime Law University of Oslo 

Hans Jacob Bull – a bibliography
Kirsten Al-Araki and Inger Hamre, Head librarians, Scandinavian Institute of Maritime Law  University of Oslo

Se også

English

MarIus 400/ SIMPLY 2010: The Scandinavian Institute's Maritime and Petroleum Law Yearbook
Sjørettsfondet 2011. 490 s. 534 kr.

 

Informasjon om bestilling og abonnement på skriftserien MarIus – ISSN 0332-7868

Publisert 7. sep. 2011 10:59 - Sist endret 21. des. 2020 11:20