MarIus 401: Villfarelse som ugyldighets- og forpliktelsesgrunnlag

Villfarelsens betydning for en privatrettslig disposisjons gyldighet og innhold er en klassisk problemstilling innenfor den nordiske formueretten.

I denne artikkelen anvender forfatteren en ny analysemodell på de klassiske problemstillingene og viser at det er rom for nyanseringer av de standpunkter juridisk teori tidligere har tatt på området. I artikkelen fokuseres det særlig på de subjektive vilkårenes betydning i denne sammenhengen.

Forfatteren, advokat ph.d. Herman Bruserud, arbeider i Kluge Advokatfirma DA.

Se også 

MarIus 401 BRUSERUD, Herman: Villfarelse som ugyldighets- og forpliktelsesgrunnlag
Sjørettsfondet 2011. 74 s. 182 kr.

Informasjon om bestilling og abonnement på skriftserien MarIus 

Publisert 7. sep. 2011 11:17 - Sist endret 21. des. 2020 11:21