MarIus 402: P&I assurandørens risikoeksponering ved lasteskadeansvar under unimodal og multimodal transport

Avhandlingen belyser hvilket ansvar en P&I assurandør kan bli ansvarlig for under ulike ansvarsregimer, når stykkgods skades eller går tapt i forbindelse med transport helt eller delvis til sjøs.  

Sentralt i avhandlingen står spørsmålet om forholdet mellom de ulike ansvarsregimenes anvendelsesområder ved unimodal og multimodal transport, og hvordan konflikter mellom de ulike ansvarsregimene løses.

Ugivelsen bygger på en masteroppgave skrevet ved Nordisk institutt for sjørett. Forfatteren er nå ansatt som advokatfullmektig i Wikborg, Rein & Co.

Se også 

MarIus 402 KLØVE, Tormod: P&I assurandørens risikoeksponering ved lasteskadeansvar under unimodal og multimodal transport.

Sjørettsfondet 2011. 150 s. 213 kr.

Informasjon om bestilling og abonnement på skriftserien MarIus – ISSN 0332-7868

Publisert 7. sep. 2011 11:29 - Sist endret 21. des. 2020 11:43