MarIus 406: Sjørøveri og logistikkavtaler

Boka inneholder utvalgte foredrag fra det 24. Nordiske sjørettsseminar i Reykjavik i august 2010.   

 

Del I  Sjørøveri

BEKJEMPELSE AV PIRATVIRKSOMHETEN UTENFOR KYSTEN AV SOMALIA.
Straffeforfølging av pirater. Mulighet for internasjonale løsninger?

Av Anniken Enersen, ambassaderåd for rettslige spørsmål ved
Norges FN-delegasjon i New York

NY MARKEDSDELING FOR SJØRØVERRISIKO I NSPL 2010
Av Trine-Lise Wilhelmsen, professor og instituttleder ved
Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

GENERELT OM FORSIKRINGSDÆKNINGEN FOR SØRØVERI
Regler i danske forsikringsvilkår sammenholdt med Norsk søforsikringsplan version 2010

Av Vibeke Kofoed, Dispachør, Middelboe, Kofoed & Voigt Larsen, København

Del II   Logistikkavtaler

FRA TRANSPORTAFTALE TIL LOGISTIKAFTALE – NYE MARKEDSVILKÅR
Av Ulla Fabricius, Bang + Regnarsen advokater, København

THE ROTTERDAM RULES - EXCLUSIVE OR ALTERNATIVE RULES?
By Johan Schelin, Associate Professor, Stockholm University

Se også

MarIus 406: Sjørøveri og logistikkavtaler . Foredrag fra det 24. Nordiske Sjørettsseminar i Reykjavik, august 2010. Bidrag av Anniken Enersen, Trine-Lise Wilhelmsen, Vibeke Kofoed, Ulla Fabricius og Johan Schelin. Sjørettsfondet 2011. 78 s. 188 kr.

Informasjon om bestilling og abonnement på skriftserien MarIus – ISSN 0332-7868

Publisert 19. des. 2011 11:09 - Sist endret 18. mars 2021 13:40