MarIus 450: Voldgift i shipping og offshore

Denne utgaven av MarIus inneholder noen av foredragene som ble holdt på det 26. Nordiske sjørettsseminar, arrangert av Nordisk institutt for sjørett. Seminaret fant sted 25.- 27. august 2014 i Stockholm og samlet nesten 100 sjø- og energirettsjurister fra alle de nordiske land.

Skriftserien MarIus

Temaet for seminaret var voldgift i shipping og offshore. Perspektivet ble utvidet til også å omfatte meglingsalternativer. Foredragsholdere var praktikere, dommere og akademikere fra de nordiske land.

MarIus 450 inneholder disse artiklene:

Nordic maritime and offshore arbitration

Geir Gustavsson, partner, Advokatfirmaet BA-HR, Norge

 

Hvor går voldgiftsinstituttet og hvor vil vi at det skal gå?

Georg Scheel, adm. dir.. Nordisk Skibsrederforening, Norge

 

Megling som alternativ tvisteløsning hvor partene har avtalt og iverksatt voldgift

Trond Eilertsen, advokat, Wikborg Rein, Norge

 

Mæglingsformer som forberedelse, alternativ eller supplement til voldgift

Jes Anker Mikkelsen, advokat og partner, Bech-Bruun, Danmark

 

Brug af eksperter i voldgiftssager eller “wild parties andtame experts

Lars Rosenberg Overby, advokat, Hafnia Advokatfirma, Danmark

 

Samspil med de ordinære domstole

Mette Christensen, visepræcident, Sø- og Handelsretten, Danmark

 

Brug af voldgift som konfliktløsningsmodel i shippingtvister

Kristina Siig, lektor, dr. juris, Syddansk Universitet, Danmark

 

Terms of Reference – fra et nordisk (shipping) perspektiv

Jens V. Mathiasen, partner og Ditte Rust, advokatfuldmæktig

Advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, Danmark

MarIus 448

ØRJASÆTER, Jo: Sondringen mellom tinglige og obligatoriske rettigheter. Formuerettens grunnbegreper belyst gjennom valgte fragment. 2015. 142 s.

Boka kan bestilles direkte fra nettbokhandelen Bokbyen.

Informasjon om bestilling og abonnement på skriftserien MarIus – ISSN 0332-7868.

Emneord: Sjørett, Voldgiftsrett (norsk og internasjonal)
Publisert 15. juni 2015 15:57 - Sist endret 5. jan. 2021 13:54