MarIus 463: Om skipsbyggingskontrakter fra finsk synsvinkel

Dette er den første rettsvitenskapelige undersøkelsen der skipsbyggingsavtaler behandles mer inngående fra finsk synsvinkel.

Finland har en lang skipsbyggingstradisjon og landets verftsindustri er fortsatt betydelig. Spesialiteten ligger i bygging av isbrytere, ferger for passasjer- og biltransport, samt cruiseskip. Men selv om kompetansen innen skipsbygging er høy i Finland, har finsk rettsvitenskap egentlig ikke vist noen interesse for skipsbyggingsavtaler.

I denne avhandlingen fokuserer forfatteren på skipsbyggingsavtalenes juridiske karakter som nærmest en hybrid mellom kjøp og entreprise. Videre redegjør forfatteren for viktige standardavtaler som gjelder skipsbygging og det rettslige miljøet for øvrig for skipsbyggingsavtaler.

Typiske avtaleløsninger presenteres og rettes mot blant annet dispositiv rett samt retts- og voldgiftspraksis. Særskilt oppmerksomhet rettes mot visse situasjoner med avtalebrudd fra verftets side og de rettslige følgene når fartøyet har spesielle feil.

Om forfatteren

Björn Sandvik er professor i privatrett ved Åbo Akademi.

MarIus 463

SANDVIK, Björn: Skeppsbygnadsavtal från finsk synspunkt. 2016. 42 s.

Boka kan bestilles direkte fra nettbokhandelen Bokbyen.

Informasjon om bestilling og abonnement på skriftserien MarIus – ISSN 0332-7868.

Publisert 3. juni 2016 13:56 - Sist endret 5. jan. 2021 14:07